กีฬา

BEOGAMING : สาระน่ารู้เกี่ยวกับตะกร้อ

BEOGAMING

BEOGAMING – กีฬาชนิดนี้ ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แนะชัดว่าเกิดจากที่ใด ด้วยความที่ฬาชนิดนี้ เป็นที่นิยมอย่างมากในอดีต มีหลายประเทสด้วยกันที่มีการละเล่นชนิดนี้มาแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นทางของ

 • พม่า ที่มีการกล่าวอ้างว่ากีฬาชนิดนี้ ตนได้ริเริ่มเล่นมาตั้งแต่ปี พศ.2310 เดิมมีชื่อว่า “ชิงชง”
 • มาเลเซีย จะเรียกว่า ซีปักรากา เป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน
 • จีน มีกีฬาที่คล้ายคลึงกับ ตะกร้อ ที่ใช้ลูกขนไก่เตะแทนกระกร้อ  โดยอ้างอิงค์ จากพงศาวดารจีน กวางตุ้น ที่มีการย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่อเมริกา และได้นำกีฬาชนิดนี้ไปเผยแพร่
 • ทางด้านของเกาหลี ก็มีเหมือนกัน การเล่นจะคล้ายกับจีนเป็นอย่างมาก แต่ลักษณะ ที่ต่างกันคือลูกตระกร้อที่ใช้เล่น เพราะทางเกาหลีนั้นจะใช้ดินเหนียวห่อด้วยสำลี จากนั้นใช้หางไก่ฟ้าปัก
 • ไทย เป็นกีฬาที่เล่นมาอย่างยาวนาน จนมันกลายสภาพเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย ที่ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ และความสวยงาม

ประวัติความเป็นมาของตะกร้อในไทย – BEOGAMING

ประวัติการเล่นตะกร้อไทยนั้นมีมาอย่างยาวนาน โดยในสมัยก่อนนั้นการเล่นตะกร้อ ถือว่าเป็นบทลงโทษ สำหรับนักโทษที่มีความผิด โดยจะนำเอาคนลงใส่ ในตะกร้อขนาดยักษ์ ที่สายด้วยไม้หวาย จากนั้นนำไปให้ใช้เตะเล่น จนต่อมาได้มีแก้ไขขึ้นมาใหมโดย รัชกาลที่ 2 จะพบเห็นหลักฐานพวกนี้ได้จากพระราชนิพนธ์  เรื่องอิเหนา และ ที่ระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งมีการแสดงภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งในจำนวนนั้น มีภาพเขียนของการละเล่นตะกร้ออยู่ 

ประเทศไทยนั้น เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ไผ่ ทำให้มีการนำไม้ไผ่มาแปลสภาพเป็นเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้นั้น ตะกร้อ ที่เป็นกีฬาพื้นบ้านของงไทยนั้นมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตะกร้อวง ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อชิงธง หรือแต่การแสดงตะกร้อ ในรูปแบบการพลิกแพลงแสดงท่าทางที่สวยงาม ซึ่งต่างจากประเทศอื่น ที่มีรูปการเล่นที่ ไม่หลากหลายมากนัก โดยตะกร้อนั้นมี การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยลูกตะกร้อ ในสมัยปัจจุบันนี้นั้น นิยมใช้เป็นพลาสติก ที่มีความแข็งแรงทนทาง และ ยืดหยุ่นพอๆ กันกับไม้หวายเลยก็ได้

ประโยชน์ของตะกร้อ

 • เป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีจำกัดเวลา ไม่มีจำกัดสถานที่
 • เป็นกีฬา ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และราคาของอุปกรณ์การเล่นนั้นมีราคาที่ถูก
 • กีฬาชนิดนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ ความคล่องแคล่วของทางด้านร่างกาย
 • ช่วยส่งเสริมศักยภาพทางด้วนจิตใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึก  ให้ผู้เล่นนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่ สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด มีไหวพริบที่ดี
 • เป็นกีฬา ที่สามารถสร้างความสามัครคี ในทีม ส่งเสริมการเข้าสังคม
 • ตะกร้อ ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีอันตรายน้อยกว่ากีฬาประเภทอื่น
 • การเล่นตะกร้อ นั้นถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ กีฬาพื้นบ้านของไทย เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอด

ประเภทของตะก้ร้อนั้น มีมากกว่า 8 ประเภท ด้วยกันคือ

 • ตะกร้อวงเล็ก
 • ตะกร้อวงใหญ่
 • ตะกร้อเตะทน
 • ตะกร้อพลิกแพลง
 • ตะกร้อชิงธง
 • ตะก้อลอดห่วง
 • ตะกร้อข้ามตะข่าย (ถือได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งยังมีการจัดการแข่งขันขึ้น)มากมาย
 • เซปัก-ตะกร้อ

ก่อนที่ผู้เล่นจะไปเล่นกีฬาดังกล่าวต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน เพราะการอบอุ่นร่างกายนั้น จะทำให้การการประสานงานของกล้ามเนื้อ กับประสาท สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทำให้เรานั้นสามารถใช่ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อได้สูงที่สุด

Credit By : BEOGAMING

By : BEO998

1,331 Comments